xbox

बीबीटीएसए

एसएफबीटी

व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिता - 26-27 जनवरी 2013

 

फैंसी स्ट्रट

पेशाब मूत
1. ग्रेस स्मिथ
2. डेज़ी वेकेसा
3. कायला विल्सन

टाइनी टॉट्स - प्रीबिगिनर
1. मैडिसन मैकेयू
2. एलिस मिल्ने

टिनी टोट्स
1. एबी डेविस
2. एमी जॉर्जसन
3. जैमे ग्लोवर
4. ऐली विल्सन (डीडी)

किशोर 1 प्रीबेग
1. निकोल शील्ड्स
2. काली मैकेयू
3. ओलिविया डॉब्सन
4. शैनन मैक मुलान

किशोर 1
1. टायरा जॉनसन
2. रूबी क्विन
3. लेवी कारस्टेयर
4. सैम रसेल
5. अबी मरे
6. किम्बरली डॉव
7. इस्ला हैमंड
8. अन्या फिलसन
9. नेव ब्रायडन
10. ऐली हंटर
11. करीना पन्नू

किशोर 2 प्रीबेग
1. डेमी मॉरिसन
2. एलेक्स वाकर
3. तारा क्लार्क
4. बेथ केवली
5. एमी केली
6. मेगन कैंपबेल
7. विक्टोरिया स्लेविन

किशोर 2 बेगू
1. पैगे लिंडसे
2. मौली डेम्पसी
3. ऐली बारलो
4. अभय डोनाल्ड
5. हाले थॉमसन
6. जॉर्जी करी
7. एमी ब्रायडन
8. थियो मिशेल
9. एलीध जगला

किशोर 2 नवंबर
1. कियाना शीयर
2. माया मैकलेनन
3. ब्रेना ब्लैक
4. सोफी हॉकशॉ
5. एम्मा मिशेल
6. जेम्मा कारस्टेयर

जूनियर 1 बेगू
1. कॉनर वॉटर्सन
2. रेबेका थॉमस
3. लॉरेन कार्नोचन
4. हार्ले किर्क
5. बेथानी डॉव
6. जेन ओब्रो

जूनियर 1 नवंबर
1. एशले हैमिल्टन
2. मेगन कैमरून
3. टैमी रसेल
4. लेह विल्सन

जूनियर 1 INT
1. ऐली मगुइरे
2. कायली गिल्लीज
3. होली डाकिन
4. चेल्सी निशो
5. शांटेल ईस्टन
6. शार्लोट मैकनॉट

जूनियर 2 प्री बिगिनर
1. शार्लोट साल्ट
2. सारा पन्नू

जूनियर 2 बेगू
1. एम्मा पैटर्सन
2. टाइगन एडवर्ड्स
3. जॉर्जिया थॉमस
4. एमी राइट
5. राहेल बॉयनेस
6. मेगन बिन्नी

जूनियर 2 नवंबर
1. चैंटल ओब्रो
2. एमी स्विनले

जूनियर 2 INT
1. केटी बारलो
2. कर्टनी थोरपे
3. एमी डिक्सन
4. एरिन ओ'डोनेल
5. एरिन डिक्सन
6. जेड ब्रायडन

जूनियर 2 एडीवी
1. कियारा जॉनसन
2. क्लो स्टीवंस
3. मेगन स्टीवर्ट

सीनियर 1 नवंबर
1. डेनिएल ब्राउन
2. रेबेका कनिंघम
3. क्लो ह्यूग्स

वरिष्ठ 1 INT
1. क्लो फेयरग्रीव
2. रियान फॉरेस्ट
3. सामंथा ड्रमोंड
4. होली विल्सन

वरिष्ठ 1 एडीवी
1. चारोन कपलैंड
2. लूसी कोलमैन
3. क्लो गिब्बो
4. लुसी क्रॉफर्ड

वरिष्ठ 2 +
1. एंड्रिया बोनारी

वरिष्ठ 2 एडीवी
1. केली रॉस
2. डन्ना निकोलो
3. जोडी डाउनिंग

वयस्क सलाह
1. निकोल कार्सवेल
2. क्लो कार्सवेल

 

शिष्टता और व्यक्तित्व

पेशाब मूत
1. ग्रेस स्मिथ
2. कायला विल्सन
3. डेज़ी वेकेसा

टाइनी टॉट्स प्री बेग
1. मैडिसन मैकेयू
2. एलिस मिल्ने

टिनी टोट्स
1. एबी डेविस
2. जैमे ग्लोवर
3. ऐली विल्सन (डीडी)
4. एमी जॉर्जसन
5. टेलर मेलबर्न

किशोर 1 प्रीबेग
1. निकोल शील्ड्स
2. ऐली विल्सन (किल्व)
3. ओलिविया डॉब्सन
4. शैनन मैक मुलान
5. काली मैके
6. हन्ना जगला

किशोर 1
1. टायरा जॉनसन
2. अन्या फिलसन
3. कैली रॉबर्टसन
4. लेवी कारस्टेयर
5. सैम रसेल
6. इस्ला हैमंड
6. रूबी क्विन
8. मौली थोरपे
9. किम्बरली डॉव
10. अबी मरे
11. नेव ब्रायडन
12. ऐली हंटर
13. करीना पन्नू

किशोर 2 पूर्व बेग
1. एलेक्स वॉकर
2. डेमी मॉरिसन
3. एमी केली
4. तारा क्लार्क
5. विक्टोरिया स्लेविन
6. मेगन कैंपबेल
7. बेथ केवली

किशोर 2
1. माया मैकलेनन
2. एलीध फ्रांसिस
3. कियाना शीयर
4. मेगन केर
5. ब्रेना ब्लैक
6. एबी डोनाल्ड
7. सोफी हॉकशॉ
8. पैगी लिंडसे
9. मौली डेम्पसे
10. एलीध जगला

जूनियर 1 बेगू
1. होली डाकिन
2. टैमी रसेल
3. शार्लेट मैकनॉट
4. ऐली मगुइरे
5. एशले हैमिल्टन
6. जेम्मा क्रॉफर्ड
7. चेल्सी निशो
8. हार्ले किर्क
8. रेबेका थॉमस
10. कायली गिल्लीज
11. मेगन कैमरून
12. जेन ओब्रो
13. कॉनर वॉटर्सन
14. लॉरेन कार्नोचन
15. बेथानी डॉव

जूनियर 2 प्रीबेग
1. शार्लोट साल्ट
2. सारा पन्नू

जूनियर 2
1. कियारा जॉनसन
2. क्लो स्टीवंस
3. कर्टनी थोरपे
4. मेगन स्टीवर्ट
5. एम्मा पैटर्सन
6. एमी डिक्सन
7. जेड ब्रायडन
8. केटी बारलो
9. एरिन डिक्सन
10. केटलीन मेलबर्न
11. चंतल ओब्रो
12. एरिन ओ'डोनेल
13. राहेल बॉयनेस
14. एमी राइट
15. जॉर्जिया थॉमस
16. टाइगन एडवर्ड्स
17. मेगन बिन्नी

वरिष्ठ 1
1. चारोन कपलैंड
2. लूसी कोलमैन
3. रियान फॉरेस्ट
4. क्लो गिब्बो
5. क्लो फेयरग्रीव
6. सामंथा ड्रमोंड
7. डेनिएल ब्राउन

 

वरिष्ठ 2
1. डन्ना निकोलो
2. केली रॉस

 

वरिष्ठ 2
1. निकोल कार्सवेल
2. क्लो कार्सवेल

 

एकल

पेशाब मूत
1. ग्रेस स्मिथ

टिनी टोट्स PB
1. मैडिसन मैकेयू

टिनी टोट्स
1. एबी डेविस
2. एमी जॉर्जसन
3. जैमे ग्लोवर
4. टेलर मेलबर्न
5. ऐली विल्सन (डीडी)

किशोर 1 पीबी
1. निकोल शील्ड्स
2. ऐली विल्सन (किल्व)
3. शैनन मैक मुलान
4. ओलिविया डॉब्सन
5. काली मैके

किशोर 1 बेग
1. टायरा जॉनसन
2. रूबी क्विन
3. किम्बरली डॉव
4. लेवी कारस्टेयर
5. कैली रॉबर्टसन
6. सैम रसेल
7. इस्ला हैमंड
8. अबी मरे
9. मौली थोरपे
10. अन्या फिलसन
11. ऐली हंटर
12. नेव ब्रायडन
13. करीना पन्नू

किशोर 2 पंजाब
1. डेमी मॉरिसन
2. एमी केली
3. एलेक्स वॉकर
4. विक्टोरिया स्लेविन
5. बेथ केवली
6. तारा क्लार्क

किशोर 2 बेगू
1. ऐली बारलो
2. ब्रेना ब्लैक
3. जॉर्जी करी
4. हाले थॉमसन
5. पैगी लिंडसे
6. मौली डेम्पसे
7. एम्मा मिशेल
8. अभय डोनाल्ड
9. एलीध जगला
10. थियो मिशेल
11. एमी ब्रायडन

किशोर 2 नवंबर
1. एलीध फ्रांसिस
2. कियाना शीयर
3. सोफी हॉकशॉ
4. मेगन केर
5. माया मैकलेनन
6. जेम्मा कारस्टेयर

जूनियर 1 बेगू
1. मेगन कैमरून
2. कॉनर वॉटर्सन
3. हार्ले किर्क
4. बेथानी डॉव
5. लॉरेन कार्नोचन
6. रेबेका थॉमस

जूनियर 1 नवंबर
1. शांटले ईस्टन
2. चेल्सी निशो
3. एशले हैमिल्टन
4. जेन ओब्रो
5. लेह विल्सन

जूनियर 1 INT
1. शार्लोट मैकनॉट
2. होली डाकिन
2. ऐली मगुइरे
4. कायली गिलीज
5. टैमी रसेल
6. जेम्मा क्रॉफर्ड

जूनियर 2 पीबी
1. सारा पन्नू

जूनियर 2 बीईजी
1. एम्मा पैटर्सन
2. एमी स्विनले
3. राहेल बॉयनेस
4. जॉर्जिया थॉमस
5. टाइगन एडवर्ड्स
6. एमी राइट
7. मेगन बिन्नी

जूनियर 2 नवंबर
1. जेड ब्रायडन
2. चैंटल ओब्रो

जूनियर 2 INT
1. केटी बारलो
2. कर्टनी थोरपे
3. केटलीन मेलबर्न
4. एमी डिक्सन
5. एरिन ओ'डोनेल
6. एरिन डिक्सन

जूनियर 2 एडीवी
1. कियारा जॉनसन
2. मेगन स्टीवर्ट
3. क्लो स्टीवंस

सीनियर 1 नवंबर
1. क्लो ह्यूजेस
2. डेनिएल ब्राउन

वरिष्ठ 1 INT
1. रियान फॉरेस्ट
2. क्लो फेयरग्रीव
3. लुसी क्रॉफर्ड
4. होली विल्सन
5. सामंथा ड्रमोंड

वरिष्ठ 1 एडीवी
1. चारोन कपलैंड
2. क्लो गिब्बो
3. लुईस कोलमैन

वरिष्ठ 2 सलाह
1. डन्ना निकोलो
2. केली रॉस
3. जोडी डाउनिंग
कायले स्टुर्रोक

वरिष्ठ 2 +
1. एंड्रिया बोनारी

वयस्क सलाह
1. क्लो कार्सवेल
2. निकोल कार्सवेल

 

दो बैटन

किशोर
1. एलीध फ्रांसिस
2. कियाना शीयर
3. माया मैकलेनन
4. टायरा जॉनसन
5. पैगी लिंडसे
6. मेगन केरो
7. सोफी हॉकशॉ
8. ब्रेना ब्लैक
9. कैली रॉबर्टसन
10. रूबी क्विनो
11. लेवी कारस्टेयर
12. जेम्मा कारस्टेयर
13. जॉर्जी करी
14. किम्बरली डॉव
15. अन्या फिलसन
16. एम्मा मिशेल
17. इस्ला हैमंड
18. ऐली हंटर
19. करीना पन्नू
20. थियो मिशेल

जूनियर 1 बेग/नवंबर
1. चेल्सी निशो
2. एशले हैमिल्टन
3. लॉरेन कार्नोचन
4. रेबेका थॉमसन
5. बेथानी डॉव
6. लेह विल्सन
7. हार्ले किर्क
8. मेगन कैमरून
9. जेन ओब्रो

जूनियर 1 INT
1. चार्लोट मैकनॉट
2. होली डाकिन
3. जेम्मा क्रॉफर्ड
4. ऐली मगुइरे
5. टैमी रसेल
6. शांटेल ईस्टन
7. कायली गिल्लीज

जूनियर 2 बेग/नवंबर
1. एम्मा पैटर्सन
2. एमी स्विनले
3. एरिन डिक्सन
4. चैंटल ओब्रो
5. एमी डिक्सन
6. राहेल बॉयनेस
7. टाइगन एडवर्ड्स
8. जॉर्जिया थॉमस

जूनियर 2 INT/NOV
1. कियारा जॉनसन
2. मेगन स्टीवर्ट
3. क्लो स्टीवंस
4. कर्टनी थोरपे
5. केटलीन मेलबर्न
6. केटी बारलो
7. एरिन ओ'डोनेल
8. जेड ब्रायडन

वरिष्ठ 1 INT/adv
1. चारोन कपलैंड
2. क्लो गिब्बो
3. लूसी कोलमैन
4. रियान फॉरेस्ट
5. क्लो फेयरग्रीव
6. सामंथा ड्रमोंड
7. होली विल्सन

वरिष्ठ 2 नवंबर
1. एंड्रिया बोनारी

सीनियर 2 इंट/एडवोकेट
1. केली रॉस
2. डन्ना निकोलो
3. जोडी डाउनिंग

सीनियर 2 इंट/एडवोकेट
1. निकोल कार्सवेल
2. क्लो कार्सवेल

वरिष्ठ 3 बैटन
1. लुईस कोलमैन
2. क्लो गिब्बो

 

नृत्य घुमाओ

टिनी टोट्स
1. एमी जॉर्जसन
2. ऐली विल्सन (डीडी)
3. जैमे ग्लोवर
4. एब्बी डेविस
5. टेलर मेलबर्न

किशोर 1
1. टायरा जॉनसन
2. कैली रॉबर्टसन
3. रूबी क्विन
4. लेवी कारस्टेयर
5. किम्बरली डॉव
6. अन्या फिलसन
7. इस्ला हैमंड
7. सैम रसेल
9. मौली थोरपे

किशोर 2 बेगू
1. एम्मा मिशेल
2. जेम्मा कारस्टेयर
3. ऐली बारलो
4. पैगी लिंडसे
5. जॉर्जी करी
6. अभय डोनाल्ड
7. मौली डेम्पसे
8. ब्रेना ब्लैक
9. हाले थॉमसन
10. थियो मिशेल

किशोर 2 नवंबर
1. एलीध फ्रांसिस
2. कियाना शीयर
3. माया मैकलेनन
4. मेगन केर
5. सोफी हॉकशॉ

जूनियर 1 बेगू
1. लॉरेन कार्नोचन
2. रेबेका थॉमस
3. हार्ले किर्क
4. बेथानी डॉव
5. जेन ओब्रो

जूनियर 1 नवंबर
1. टैमी रसेल
2. चेल्सी निशो
3. जेम्मा क्रॉफर्ड
4. मेगन कैमरून
5. लेह विल्सन
6. एशले हैमिल्टन

जूनियर 1 INT
1. होली डाकिन
2. ऐली मगुइरे
3. शार्लेट मैकनॉट
4. कायली गिलीज
5. शांटेल ईस्टन

जूनियर 2 बीईजी
1. एम्मा पैटर्सन
2. चैंटल ओब्रो
3. एमी राइट
4. टाइगन एडवर्ड्स
5. जॉर्जिया थॉमस

जूनियर 2 नवंबर
1. जेड ब्रायडन
2. एरिन ओ'डोनेल

जूनियर 2 INT
1. केटी बारलो
2. केटलीन मेलबर्न
3. एरिन डिक्सन
4. एमी डिक्सन

जूनियर 2 एडीवी
1. कियारा जॉनसन
2. क्लो स्टीवंस
3. कर्टनी थोरपे
4. मेगन स्टीवर्ट

वरिष्ठ 1 नवंबर
1. सामंथा ड्रमोंड
2. रेबेका कनिंघम

वरिष्ठ 1 INT
1. क्लो फेयरग्रीव
2. रियान फॉरेस्ट

वरिष्ठ 1 एडीवी
1. चारोन कपलैंड
2. लुईस कोलमैन
3. क्लो गिब्बो

वरिष्ठ 2 सलाह
1. डन्ना निकोलो
2. केली रॉस
3. जोडी डाउनिंग

वरिष्ठ 2 +
1. एंड्रिया बोनारी

वयस्क सलाह
1. क्लो कार्सवेल
2. निकोल कार्सवेल

 

जोड़ी

किशोर 1
1. अबी मरे और सैम रसेल
2. कैली रॉबर्टसन और इस्ला हैमंड
3. लेवी कारस्टेयर और अन्या फिलसन
4. निकोल शील्ड्स और जैम ग्लोवर

किशोर 2
1. कियाना शीयरर और मैया मैकलेनन
2. पैगी लिंडसे और सोफी हॉकशॉ
3. एम्मा मिशेल और ब्रेना ब्लैक
4. जॉर्जी करी और जेम्मा कार्स्टेयर्स
5. एमी ब्रायडन और नेव ब्रायडन
6. अभय डोनाल्ड और मौली डेम्पसी

जूनियर 1 बेग/नवंबर
1. हाले थॉमसन और लेह विल्सन

जूनियर 1 INT
1. मेगन केर और चेल्सी निशो
2. कायली गिल्लीज और टैमी रसेल
3. एशले हैमिल्टन और शांटले ईस्टन
4. ऐली मैगुइरे और होली डाकिन

जूनियर 2 बीईजी/नवंबर
1. लॉरेन कार्नोचन और एम्मा पैटर्सन
2. जेन ओब्रो और चैंटल ओब्रो
3. थियो मिशेल और मेगन कैमरून

जूनियर 2 इंट/एडवोकेट
1. कर्टनी थोर्प और एलीध फ्रांसिस
2. जेम्मा क्रॉफर्ड और केटलीन मेलबर्न
3. एमी डिक्सन और एरिन ओ'डोनेल

सीनियर 1 नवंबर
1. होली विल्सन और मिया डोव

वरिष्ठ 1 INT/ADV
1. कियारा जॉनसन और चारोन कपलैंड
2. लुईस कोलमैन और क्लो फेयरग्रीव

वरिष्ठ 2 इंट/सलाहकार
1. केली रॉस और डन्ना निकोलो
2. एमी स्विनले और एंड्रिया बोनारो

वयस्क सलाह
क्लो कार्सवेल और निकोल कार्सवेल

 

टीमों

घुमा चुनौती

किशोर
1. डम्फ़्रीज़ 1
2. किल्विनिंग
3. ईटीए
4. दारदास डायमंड्स
5. कालसे
6. डम्फ़्रीज़ 2

जून बेग_नवंबर
1. डम्फ़्रीज़
2. दारदास डायमंड्स

जून Int_Adv
1. किल्विनिंग
2. ईटीए
3. डम्फ़्रीज़ 3
4. डम्फ़्रीज़ 4

सेन Int_Adv
1. किल्विनिंग
2. ईटीए
3. डम्फ़्रीज़
4. दारदास डायमंड्स

डांस ट्वर्ल टीमें

पूर्व किशोर
1. डम्फ़्रीज़
2. छोटे हीरे

किशोर शुरुआत
1. डिंकी डायमंड्स
2. डम्फ़्रीज़
3. ईटीए

जूनियर शुरुआती
1. डम्फ़्रीज़
2. हीरा रत्न

जूनियर नौसिखिया
1. डम्फ़्रीज़
2. ईटीए

जूनियर ओपन
1. डम्फ़्रीज़

सीनियर ओपन
1. ईटीए

 

फ्रीस्टाइल टीमें

डिवीजन 3
1. कंबरनाल्ड
2. उत्तरी आत्मा

डिवीजन 2
1. उत्तरी आत्मा
2. कंबरनाउल्ड

क्लब इवेंट

डिवीजन 3
1. डम्फ़्रीज़
2. डिंकी डायमंड्स

डिवीजन 2
1. डम्फ़्रीज़
2. हीरा रत्न

 

फुंदना

पूर्व किशोर
1. छोटे हीरे

किशोर
1. डिंकी डायमंड्स
2. कालसे
3. उत्तरी आत्मा
4. कंबरनाउल्ड

जूनियर
1. हीरा रत्न
2. उत्तरी आत्मा
3. कंबरनाउल्ड